Právo pacientov

Onkologickí pacienti

Optimizmus má pozitívny vplyv v boji
s rakovinou

Seniori

Záujem o zdravé starnutie je trvalým záujmom ľudstva a súčasťou aktivít každej modernej spoločnosti

Matka a dieťa

Zdravie dieťaťa je neoddeliteľne spojené so zdravím matky

Seniori

Nedostatočný stav výživy (malnutrícia) u seniorov

Nedostatočný stav výživy (malnutrícia) vzniká v dôsledku nepomeru medzi energetickými a výživovými požiadavkami organizmu na jednej strane a využiteľnou energiou s živinami v potrave na strane druhej. Významnú úlohu zohráva dostupnosť a využiteľnosť živín, hlavne tých nenahraditeľných (esenciálnych aminokyselín, nenasýtených mastných kyselín, vitamínov, minerálov).

Podvýživa (malnutrícia, zhoršený stav výživy) je problém, s ktorým sa môžeme stretnúť pri väčšine zdravotných problémov. Veľmi často však býva prehliadaná na úkor základného ochorenia, na ktoré je pacient liečený. Pritom správna výživa zlepšuje znášanlivosť liečby, je spojená s lepším pooperačným hojením a vedie k významne menej častému výskytu infekčných komplikácií a rýchlejšej rekonvalescencii.

Podvýživa sa týka aj starších osôb, u ktorých bežná strava býva často jednostranná, čím dochádza k deficitu dôležitých vitamínov a minerálnych látok. Aj napriek tomu, že s pribúdajúcim vekom sa znižuje výdaj energie, starší ľudia potrebujú bohatú a vyváženú stravu. Vyvážený stravovací plán je jeden z najlepších spôsobov obrany proti pôsobeniu času. Správna výživa umožňuje plné využitie zdravotného potenciálu aj v seniorskom veku.

U väčšiny osôb ohrozených malnutríciou je vhodným doplnením stravy popíjanie klinickej výživy – sipping. Výhodou tohto spôsobu výživy je skutočnosť, že ide o presne definované zloženia s vyváženým pomerom jednotlivých živín. Prípravky klinickej výživy sa podávajú vždy mimo hlavného jedla, ako doplnok stravy, alebo ako výhradný zdroj výživy. Výhodou pre pacientov je široké spektrum ich chuťových variant.

Podľa literárnych odkazov až 50% geriatrických pacientov trpí poruchami malnutrície.1,2,3

Príznaky malnutrície sa prejavujú poklesom fyzickej a mentálnej kondície, poklesom imunity, zlým hojením rán, respiračnými ťažkosťami, zhoršením základnej choroby, zhoršením odpovede na liečbu, vyčerpaním a rozvratom vnútorného prostredia. Objavuje sa nechutenstvo (anorexia), únava, úbytok netukovej telesnej hmoty, zníži sa svalová sila.

Základným prejavom proteín-energetickej malnutrície je pokles hmotnosti o 5% za mesiac alebo o 10 % za 6 mesiacov. Pri hodnotení BMI sa za malnutríciu považuje hodnota menej ako 19. U rizikových skupín sa za prejav malnutrície považuje už pokles hmotnosti o 3% za mesiac a hodnota BMI menej ako 22.

Proteínová malnutrícia sa prejavuje úbytkom svalovej hmoty, no často môže unikať pozornosti, pretože atrofické svalstvo môže byť prekryté tukovou vrstvou a opuchmi. Pokles bielkovín v krvi pod 60 g/l potvrdzuje ťažký nedostatok bielkovín – proteínovú malnutríciu.1) Russell Ch.A.: The impact of malnutrition on healthcare costs and economic consideration for the use of oral nutritional supplements. Clin Nutrition Supplements 2: 25-32, 2007
2) Elia M.: Nutrition and health economics. Nutrition 22: 576-578, 2006
3) Neelemaat F. et al.: Study protocol: Costs-effectiveness of transmural nutritional support in malnourished elderly patients in comparison with usual care. Nutrition J 2010 9:6

Kardiologické ochorenia

Choroby obehovej sústavy (CHOS) sú dlhodobo najčastejšími príčinami smrti vo svete aj na Slovensku. Sú najrozšírenejším závažným chronickým ochorením v slovenskej populácii, dlhodobo im patrí dominantná pozícia v príčinách hospitalizácie v posteľových zdravotníckych zariadeniach, ako aj v podiele úmrtí zo všetkých príčin smrti. V roku 2008 CHOS predstavovali na Slovensku najväčší podiel zo všetkých príčin smrti v celej populácii, a to 54 %, pričom zo všetkých mužov zomrelo 46,9 % na CHOS, zo všetkých žien to bolo 61,0 %.

Podľa: Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2006 – 2008MON COEUR

Veľa si toho naložil
na jedno srdce, Bože.
Na osamelé srdce človeka.

Človečie srdce, ktoré tu
skôr nemôže, než môže.
A len svoj tichý maratón
uteká, uteká.

Uvidel som to raz na sonografii.
Ako tam udiera,
ako len zatĺka
aj dobré aj to zlé,
aj hrozbu z rafií.
Uvidel som si ho na sonografii.

Divotvorný purpurový mešec.
Koho to len stále upláca?
Aby ešte bol a trval s nami,
kľučkoval nám chvíľku pred očami
ako svetlý chvostík zajaca.

Milan Rúfus, zo zbierky Vernosť

Neurodegeneratívne ochorenia

Medicína pozná viac ako 600 rôznych ochorení, ktoré súvisia s neurodegenaráciou. Tieto poruchy sú často spojené s atrofiou centrálneho alebo periférneho nervového systému. Medzi najčastejšie choroby sa zaraďujú Alzheimerova choroba, demencie, Parkinsonova choroba, amyotropická laterálna skleróza (ALS), Huntingtonova choroba, skleróza multiplex, epilepsia a mnoho iných ochorení.

Tieto choroby sa spoločne vyznačujú postupnou degeneráciou a odumieraním nervových buniek v určitých oblastiach mozgu. U týchto chorôb je veľa spoločných mechanizmov. Tieto spoločné mechanizmy umožňujú liečbu, ktorá zatiaľ iba spomaluje degeneráciu nervových buniek. Je tu však nádej, že by sa dalo aj predchádzať takýmto degeneratívnym vplyvom. Vedci na celom svete skúmajú nové liečebné prístupy akými sú napr. transplantácia zdravých buniek za poškodené, resp. iné liečebné postupy.Príspevky z Twitteru:

  • Načítavajú sa príspevky z Twitteru