Právo pacientov

Onkologickí pacienti

Optimizmus má pozitívny vplyv v boji
s rakovinou

Seniori

Záujem o zdravé starnutie je trvalým záujmom ľudstva a súčasťou aktivít každej modernej spoločnosti

Matka a dieťa

Zdravie dieťaťa je neoddeliteľne spojené so zdravím matky

Onkologickí pacienti

Víťazstvo optimizmu nad chorobou

Nádorové ochorenia z hľadiska príčin smrti sú na druhom mieste zo všetkých príčin úmrtnosti (u mužskej populácie 24,6% a u žien 20,3 %). Muži najčastejšie zomierali na nádor priedušnice, priedušiek a pľúc, potom to boli zhubné nádory kolorekta, hrubého čreva, a prostaty. U žien sú to zhubné nádory prsníka, hrubého čreva, kolorekta a zhubné nádory priedušnice, priedušiek a pľúc.

Počet onkologických pacientov vo vyspelých krajinách, ale aj u nás stúpa. Je to spôsobené lepšou diagnostikou i informovanosťou obyvateľstva. Úloha prevencie je naozaj dôležitá a nezastupiteľná. Pravidelná starostlivosť o svoje zdravie, absolvovanie preventívnych prehliadok u všeobecného lekára, samovyšetrovanie semenníkov a prsníkov sú na to, aby mal človek proti prípadnej zhubnej chorobe šancu. Čím skôr sa rakovina diagnostikuje, o to lepšie vyhliadky má pacient na vyliečenie.

Mário Radačovský
Mário Radačovský (Foto so súhlasom M. Radačovského)

Tieto ochorenia sa nevyhýbajú ani známejším osobnostiam, ako je p. Mário Radačovský.

Narodil sa v roku 1971 v Partizánskom. Po skončení štúdia na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave nastúpil v roku 1989 do Baletu SND. Po krátkom čase získal zmluvu ako sólista a stvárnil viacero hlavných postáv v klasických baletoch i súčasných dielach (Rómeo a Júlia, Carmen, Giselle, Dáma s kaméliami, Márna opatrnosť a ďalšie). Upozornil na seba výrazným talentom spájať brilantnú techniku s prirodzeným hereckým nadaním a mužným prejavom. Roku 1992 dostal ponuku tancovať v Netherlands Dance Theatre Jiřího Kyliána v Hágu. Počas siedmich rokov pôsobenia v tomto súbore mal možnosť spolupracovať s najvýznamnejšími svetovými choreografmi: Jiřím Kyliánom, Matsom Ekom, Nachom Duatom, Ohadom Naharinom, Wiliamom Forsythom, Édouardom Lockom a ďalšími. Roku 1999 prijal ďalšiu ponuku a stal sa Principal dancer – hlavným sólistom súboru Grand Ballets Canadiens v Montreali. Obdiv a uznanie publika i odbornej kritiky si získal stvárnením hlavných postáv z baletov Giselle, Luskáčik, Labutie jazero, Poľná omša, Concerto Barocco, Piková dáma a ďalšie. Do Baletu SND sa po prvý raz vrátil roku 2000, aby sa predstavil v úlohe Alberta z baletu Giselle.V Balete SND pracoval ako choreograf, a v rokoch 2006 až 2010 ako riaditeľ baletu SND. Od roku 2010 sa stal domácim choreografom v Grand rapid ballet v štáte Michigan v USA. Toho času je umeleckým riaditeľom a choreografom Baletu Bratislava.

Čo sa stalo?

Po bežnej prehliadke nastúpil kolotoč vyšetrení, chemoterapií a operácie. V tom čase mal 27 rokov. Všetko išlo veľmi rýchlo:
 ▪ piatok: bežná prehliadka
 ▪ pondelok: oznámenie o nástupe do nemocnice
 ▪ utorok: oznámenie, že je to rakovina, ale ešte sa nevedelo aká
 ▪ štvrtok: operácia
 ▪ sobota: začatie chemoterapeutickej liečby

Mário desivú chorobu nakoniec porazil, no prišla ďalšia tvrdá rana, keď mu lekári oznámili, že nikdy nebude môcť mať deti.

Mário Radačovský je príklad, že sa dá aj nad takýmto ochorením zvíťaziť a viesť ďalej plnohodnotný a aktívny život.

Často kladené otázky


Diagnostikovali mi onkologické ochorenie (rakovinu), čo mám robiť?

Výskumy v zahraničí ukázali, že pacienti, ktorí majú primerané vedomosti o svojom ochorení, vyšetreniach a liečebných postupoch, podliehajú menšiemu stresu. Dostatok informácií je tiež prvým predpokladom na to, aby ste mohli byť v liečbe aktívny. Objektívne informácie o Vašom ochorení Vám pomôžu čeliť rôznym fámam a mýtom založeným na polopravdách, ktorým sa počas liečby pravdepodobne nevyhnete a môžu Vás zbytočne znepokojovať. Myslite pozitívne, nie ste prvý/á, ktorý/á má toto ochorenie a je mnoho pozitívnych príkladov, kedy sa úspešne vyliečilo. Je dobré, ak sa neutápate v katastrofických scenároch, pomôže vám to lepšie zvládať ochorenie a liečbu.
↑ Späť Hore


Aké mám šance do budúcnosti, dá sa ochorenie vyliečiť?

Váš ošetrujúci lekár Vás určite bude informovať o možnostiach liečby. Netreba sa nechávať zbytočne znepokojovať rôznymi štatistikami, ktoré si nájdete niekde na internete. Štatistiky sú zväčša 3-5 rokov staré a nie sú v nich zahrnuté ešte výsledky najmodernejšej liečby, ktorá prichádza pre pacientov skoro každým dňom. Verte, že to budete práve Vy, kto prelomí možno negatívne údaje v štatistikách v prospech pozitívnych.
↑ Späť Hore


Budem mať nárok na bezplatnú liečbu?

Podľa Ústavy SR, každý má nárok na bezplatnú liečbu v rozsahu určenom zákonom. Podľa Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, je diagnostika, ako aj liečba onkologických ochorení bezplatná. Môže sa jednať iba o drobné doplatky za doplnkovú liečbu, ktorá je nad rámec zákona. O výške týchto doplatkov Vás bude informovať Váš ošetrujúci lekár. Je na Vás, či si túto doplnkovú liečbu doplatíte.
↑ Späť Hore


Ako dlho sa čaká na zákrok (liečbu)? Nezhorší sa mi ochorenie dlhým čakaním na liečbu?

Nakoľko onkologické ochorenia patria medzi život ohrozujúce, liečba pacienta by mala byť zahájená bez zbytočného odkladu. Na niektoré výkony a liečbu sa však môže určitý čas čakať, nakoľko musí byť schválená revíznym lekárom zdravotnej poisťovne, v ktorej ste poistený. Väčšinou sa jedná o 10 pracovných dní.
↑ Späť Hore


Budem môcť počas ochorenia pracovať?

Väčšina ľudí je schopných pokračovať v bežnej činnosti v priebehu liečby, ale každý človek je individuálny. Jedine Vy a váš lekár bude schopný určiť, čo je pre vás najlepšie.
↑ Späť Hore


Mám hypotéku, ako ju dokážem teraz splácať?

Ak ste pri uzatváraní zmluvy o hypotéke uzatvorili aj zdravotné poistenie, splátky banke budú uhrádzané z tohoto poistenia. Treba však aktívne informovať banku a poisťovňu. Pokiaľ ste zdravotné poistenie neuzatvorili, je dobré včas informovať banku o Vašom zdravotnom stave a možnosti odloženia, resp. dodatočného splácania Vašich splátok. Určite Vám banka v tomto smere poradí a nájdete spoločné riešenie.
↑ Späť Hore


Mám nárok na nejaké sociálne dávky?

Počas Vašej liečby máte nárok na čerpanie nemocenských dávok, ak ste vypísaný na dočasnej práce-neschopnosti. V prípade akýchkoľvek sociálnych problémov, obráťte sa na najbližší Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
↑ Späť Hore


Čo mám robiť, ak mi poisťovňa nechce schváliť, resp. zdržuje schválenie liečby?

Nakoľko onkologické ochorenia patria medzi život ohrozujúce, liečba pacienta by mala byť zahájená bez zbytočného odkladu. Na niektoré výkony a liečbu sa však môže určitý čas čakať, nakoľko musí byť schválená revíznym lekárom zdravotnej poisťovne, v ktorej ste poistený. Väčšinou sa jedná o 10 pracovných dní. Ak sa tak nestane, obráťte sa listom priamo na Úrad inšpekcie a kontroly príslušnej zdravotnej poisťovne.
↑ Späť Hore


Nechutí mi jesť a strácam hmotnosť, čo mám robiť?

Strata chuti do jedla je normálny vedľajší účinok liečby (chemoterapie) a niekedy je to výsledok vášho ochorenia. Chemoterapia môže tiež zmeniť chuťové bunky - obľúbené potraviny, môžu byť teraz bez chuti alebo dokonca Vám nemusia chutiť vôbec. Robte všetko pre to, aby ste mali vyváženú stravu v pravidelných intervaloch, aj keď nechcete jesť alebo necítite pocit hladu. V prípade akýchkoľvek problémov a väčšej straty hmotnosti to konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom.
↑ Späť Hore


Ako dlho bude moja liečba trvať?

Každé onkologické ochorenie je špecifické a riaďte sa pokynmi svojho ošetrujúceho lekára. Dôležité je zachovávať si pozitívne myslenie, nemyslieť na chorobu a veriť v jej vyliečenie. Existuje len veľmi málo pravidiel ako často sa podáva chemoterapia, pretože každý nádor je iný. Každá liečba chemoterapiou, je šitá na mieru Vášho ochorenia. Mnoho druhov chemoterapie sú podávané každé tri týždne, ale niektoré vyžadujú pre lepší výsledok menšie dávky opakovane každý týždeň.
↑ Späť Hore


Mám nárok na najmodernejšiu liečbu? Budem ju mať hradenú?

Podľa Ústavy SR, každý má nárok na bezplatnú liečbu v rozsahu určenom zákonom. Podľa Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, diagnostika ako aj liečba onkologických ochorení je bezplatná. Slovensko má veľmi dobrý prístup k najmodernejšej liečbe. Ak by napríklad lieky neboli dostupné (registrované) v SR, je možné, aby Váš ošetrujúci lekár požiadal o mimoriadny dovoz lieku na MZ SR. Takáto liečba sa bežne schvaľuje (ak ste na ňu indikovaný) a poisťovne ich preplácajú. Podmienkou je, že liek musí byť zaregistrovaný aspoň v jednej krajine na svete.
↑ Späť Hore


Je lepšie pre mňa byť liečený doma, alebo byť hospitalizovaný?

Poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom, ktorý určite zváži prínosy a riziká Vašej liečby doma alebo v nemocnici. Domáce prostredie je vzhľadom na psychiku pacienta odporúčané v nekomplikovaných prípadoch liečby a pre pacientov na perorálnej liečbe.
↑ Späť Hore


Ako povedať rodine, že mám rakovinu?

Podeľte sa s touto, pre Vás nepríjemnou informáciou so svojimi najbližšími. Skôr pochopia Vaše nálady. Spoločne sa ľahšie znáša toto ochorenie. A ako? Je to individuálne a treba sa riadiť pravidlami komunikácie v rodine.
↑ Späť Hore


Keď mám ja rakovinu, budú ju mať aj moje deti?

Onkologické ochorenia nie sú prenosné, ani infekčné. Existuje mnoho dôvodov, rakoviny, ale hlavný dôvod je tabak, cigarety, životný štýl, no môže to byť aj genetická predispozícia.
↑ Späť Hore


Čo je to rakovina?

Naše telo sa skladá z malých buniek. Smrť starých buniek a tvorba nových buniek sú pravidelne kontrolované funkcie ľudského tela. Keď je táto funkcia narušená a nekontrolovaná, tak sa tvorí nádor. Nádor je nepravidelný nekontrolovaný rast buniek v tele. Nádory sú dvojakého druhu. Niektoré z nich sú nebezpečné a niektoré nie sú nebezpečné nádory. Tie, ktoré nie sú nebezpečné, sa nešíria do iných častí tela. Nebezpečné nádory sa šíria z jednej časti tela do druhej, hlavne na cievy a lymfatický systém.
↑ Späť Hore


Aký je rozdiel medzi benígnym nádorom a malígnym nádor?

Malígne (zhubné) nádory (rakovina), sú schopné šíriť sa do iných častí tela, zatiaľ čo benígne (nezhubné) nádory sa nemôžu šíriť. Niektoré benígne nádory sa nazývajú "agresívne", pretože môžu zničiť neďaleké kostí a mäkké tkanivá, ale nemusia sa šíriť do ďalších častí tela.
↑ Späť Hore


Čo je sarkóm?

Sarkómy sú zhubné nádory, ktoré vznikajú z tkanív pohybového aparátu, ako sú kosti, svaly alebo spojivové tkanivo.
↑ Späť Hore


Aký je rozdiel medzi rakovinou a sarkómom?

Väčšina nádorov (> 90%) vznikajú v epiteliálnych tkanívách, ako sú vnútorné výstelky hrubého čreva, prsníka, pľúc a prostaty. Tieto sa nazývajú karcinómy a obvykle sa vyskytujú u starších ľudí. Sarkómy sú nádory, ktoré vznikajú z mezenchymálnych tkanív, ako sú kosti, svaly, väzivo, chrupavka a tuk. Sarkómy sa vyskytujú u mladých ľudí rovnako ako u dospelých a obsahujú menej ako 1% všetkých zhubných nádorov. Sarkómy sú pomenované podľa tkaniva pôvodu, napríklad "osteosarkóm" podľa kostí, "liposarkóm" vychádza z pomenovania tukov a "chondrosarkóm" z chrupavky.
↑ Späť Hore


Ako sa robí diagnostika onkologických ochorení?

Vo väčšine prípadov sa určí z anamnézy, fyzikálnych vyšetrení a zobrazovacích vyšetrení. Avšak, konečná diagnóza nebude vykonaná, kým nebude vykonaná aj biopsia z tkanív získaných pre patologické vyšetrenie.
↑ Späť Hore


Aké zobrazovacie diagnostické metódy sú uskutočňované?

Väčšine pacientov s nádormi pohybového aparátu je vykonaných viacero zobrazovacích metód v rámci diferenciálnej diagnostiky. Používajú sa nasledovné techniky:
- Bežný röntgenový snímok (X-ray) ukazuje celkový vzhľad kostného nádora.
- Počítačová tomografia (CT) je veľmi užitočná, pretože odhaľuje jemné detaily kostnej lézie.
- Magnetická rezonancia (MRI) odhalí detaily normálne a abnormálne mäkkých tkanív. Je tiež dobrá na stanovenie rozsahu nádorov vo vnútri kostí.
- Kostný scan (kostná scintigrafia alebo nukleárna medicína)
- PET (pozitrónová emisná tomografia)
- angiografia - je zobrazovacia metóda, ktorá ukazuje iba tepny a žily na časti tela. Zvykne sa používať pred operáciou na odhalenie presnej cievnej anatómie.
↑ Späť Hore


Čo je neoadjuvantná chemoterapia?

"Neoadjuvantná" chemoterapia je uskutočnená pred chirurgickým odstránením nádoru. Tým, že zabije všetky bunky nádoru alebo jeho časť, umožňuje uskutočniť operáciu šetrnejšie a bezpečnejšie.
↑ Späť Hore


Čo je rádioterapia?

Radiačná liečba sa používa s vysokou intenzitou cieleného žiarenia na zabitie nádorových buniek. Zvyčajne sa používa po chirurgickej resekcii nádorov na zabitie zostávajúcich nádorových buniek.
↑ Späť Hore


Čo sa dá dosiahnuť chemoterapiou?

Niektoré druhy rakoviny sa môžu skutočne liečiť chemoterapiou. Mnoho druhov môže chemoterapia zastaviť a niektoré nádory zmenšiť. Keď sa nádor zmenší natoľko, že ho nie je možné zistiť skúškou na x-lúče, nazýva sa to „kompletná remisia“. Kompletná remisia nutne neznamená vyliečenie.
↑ Späť Hore


Ako budem vedieť, či chemoterapia funguje?

Váš lekár vám načrtol plán liečby pre Vás a bude pokračovať séria vyšetrení (napr. CT, RTG, MRI, PET-CT). Z priebežných výsledkov by Vás mali informovať o vývoji Vášho liečenia.
↑ Späť Hore


Prečo mi je zle po chemoterapii?

Nevoľnosť alebo zvracanie po chemoterapii sa dá minimalizovať pomocou liekov proti nevoľnosti, ktoré boli vyvinuté v posledných niekoľkých rokoch na liečbu chemoterapiou vyvolanej nevoľnosti a zvracania. Váš lekár zvolí najvhodnejší liek proti nevoľnosti v závislosti od typu chemoterapie. Nie všetky chemoterapie spôsobujú nevoľnosť a zvracanie. Ak sa u Vás tieto príznaky prejavia, kontaktujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru.
↑ Späť Hore


Prečo mi vypadávajú vlasy?

Ak chemoterapia spôsobuje vypadávanie vlasov, zvyčajne je to do 2 týždňov po prvej dávke. Niektoré chemoterapie nespôsobujú vypadávanie vlaso. Niektoré spôsobujú rednutie vlasov a niektoré spôsobí ich úplnú stratu. Vypadávanie vlasov je vedľajší účinok niektorých typov chemoterapie a je len dočasné. Prosím, spýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry v prípade, že užívate lieky, ktoré môžu spôsobiť vypadávanie vlasov. Vlasy dorastú po ukončení liečby.
↑ Späť Hore


Čo môžem robiť pri vypadávaní vlasov?

Môžete požiadať ošetrujúceho lekára o predpis zdravotníckej pomôcky - parochne. Spýtajte sa svojho lekára alebo sestry na zoznam zdrojov.
↑ Späť Hore


Čo mám robiť ak pociťujem únavu a slabosť?

Ak ste na chemoterapii, únava a slabosť sú časté nežiaduce účinky a niekedy aj výsledok vášho ochorenia. Snažte sa aj naďalej jesť vyváženú stravu a dopriať si dostatok odpočinku. Snažte sa udržať si svoje bežné činnosti, ak je to možné. Nechajte si čas na odpočinok medzi jednotlivými aktivitami. Informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak stav pretrváva.
↑ Späť Hore


Prečo sa robí kompletný krvný obraz?

Biele krvinky bojujú proti infekcii, červené krvinky prenášajú kyslík do tkanív a krvné doštičky pomáhajú pri zrážanlivosti krvi. Krvný obraz je nutný pred každým cyklom chemoterapie.
↑ Späť Hore


Budem mať vedľajšie účinky rádioterapie?

Áno. Radiačný onkológ to bude diskutovať s Vami individuálne. Terapia žiarením je na konkrétne oblasti tela. Ako rakovinové bunky, tak aj ostatné rýchlo sa deliace bunky v liečenej oblasti sú ovplyvnené. Zdravé bunky majú schopnosť obnoviť sa v priebehu doby, kým rakovinové bunky sú trvalo poškodené.
↑ Späť Hore
Príspevky z Twitteru:

  • Načítavajú sa príspevky z Twitteru