Právo pacientov

Onkologickí pacienti

Optimizmus má pozitívny vplyv v boji
s rakovinou

Seniori

Záujem o zdravé starnutie je trvalým záujmom ľudstva a súčasťou aktivít každej modernej spoločnosti

Matka a dieťa

Zdravie dieťaťa je neoddeliteľne spojené so zdravím matky

Naše poslanie

Vízia

Poskytnúť občanom návod ako sa dožadovať svojich práv v zmysle Ústavy SR čl. 40 „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôckyza podmienok, ktoré ustanoví zákon”.

Misia

Našou misiou je:

  • Právne poradenstvo a právna ochrana pacientom
  • Aktívna participácia pacientských organizácií v legislatívnom procesePríspevky z Twitteru:

  • Načítavajú sa príspevky z Twitteru