Právo pacientov

Onkologickí pacienti

Optimizmus má pozitívny vplyv v boji
s rakovinou

Seniori

Záujem o zdravé starnutie je trvalým záujmom ľudstva a súčasťou aktivít každej modernej spoločnosti

Matka a dieťa

Zdravie dieťaťa je neoddeliteľne spojené so zdravím matky

Šance pacientov v boji s rakovinou môžu byť väčšie - Tlačová správa

Personalizovaná liečba patrí medzi najnovšie trendy v liečbe rakoviny hrubého čreva a konečníka. Lekár má po prvýkrát možnosť dopredu predvídať úspešnosť liečby konkrétneho pacienta. Popri tradičných liečebných postupoch, akými sú chemoterapia a rádioterapia, sa pacientom otvárajú nové možnosti v podobe cielenej liečby, ktorá je pacientovi „šitá na mieru“ a výrazne zvyšuje jeho šance na vyliečenie.

Personalizovaná cielená liečba rakoviny hrubého čreva a konečníka sa stala realitou až po objavení takzvaného KRAS génu a jeho úlohy, ktorú zohráva v mechanizmoch fungovania nádorovej bunky. KRAS gén je bežne prítomný v každej bunke. Podieľa sa na regulácii rôznych bunkových procesov, ako napríklad delenie alebo prežívanie bunky. Nebezpečným sa stáva vtedy, ak sa v dôsledku poruchy jeho genetickej štruktúry stane spúšťačom rakovinotvorných procesov.  Stav KRAS génu v nádorovej bunke výrazne ovplyvňuje úspešnosť liečby. Súčasné vedecké poznatky a laboratórne techniky umožňujú na základe jednoduchého testu zistiť stav KRAS génu a podľa jeho výsledku môže onkológ odporučiť  najefektívnejšiu liečbu pre konkrétneho pacienta.

Vďaka súčasným vedeckým poznatkom vieme získať hlbšiu analýzu nádorových buniek a podľa toho nastaviť liečbu pacienta tak, aby bola čo najúčinnejšia. Hlavnými pozitívami tejto liečby nie je iba menší dopad na zdravé bunky a presný cieľ liečby, ale aj možnosť nastavenia optimálnej liečby pre každého pacienta,“ uviedol prof. MUDr. Juraj Pechan, prednosta chirurgickej kliniky NOU Bratislava.

O možnostiach KRAS testu sa pacienti môžu informovať  u svojho lekára. V rámci otvoreného vzťahu so svojím onkológom by sa mal každý pacient zaujímať o svoje ochorenie a jeho liečbu. Zisťovať dostupnosť svojej liečby a konzultovať ju so svojím lekárom.

Ako môže pacient ovplyvniť úspech svojej liečby

Pri liečbe onkologických ochorení je dôležité, aby pacient bojoval, bol aktívny pri svojej liečbe a aby komunikoval so svojím onkológom. Nemal by zabúdať na svoje práva - právo na informácie, právo na kvalitu, právo na inovácie. Poskytovaniu právneho poradenstva a právnej ochrany pacientov sa venuje Občianske združenie Právo pacientov, ktorého podpredsedom je Mário Radačovský. „Pred 13 rokmi vstúpila aj do môjho života rakovina. Nebolo to ľahké, ale dnes som zdravý a s odstupom času viem, že najdôležitejšie bolo moje odhodlanie nevzdať sa za žiadnu cenu,“ uviedol Mário Radačovský. „Človek nesmie prestať bojovať, lebo ani tie najlepšie lieky a lekári nedokážu to, čo ľudská psychika. Pýtajte sa, zaujímajte o svoju chorobu a zisťujte, aké sú možnosti vašej liečby,“ dodáva M. Radačovský.

Onkologické ochorenie nepostihuje len telesné zdravie pacienta, ale aj psychiku a sociálnu oblasť jeho života. Odborná psychologická pomoc pacientovi uľahčí vyrovnať sa s psychickými ťažkosťami, ktoré sú spojené s jeho ochorením. Web stránka www.rakovinacreva.sk ponúka pacientom a ich blízkym množstvo informácií o personalizovanej liečbe, KRAS géne a odpovede na množstvo otázok súvisiacich s rakovinou hrubého čreva a konečníka. Pacienti sa môžu so svojimi otázkami obrátiť na onkológa, psychológa alebo Občianske združenie Právo pacientov, ktorých poradne sa nachádzajú na web stránke. 

O občianskom združení Právo pacientov

Občianske združenie Právo pacientov vzniklo v roku 2010 a venuje sa 3 cieľovým skupinám – onkologickí pacienti, matka a dieťa, starší občania – seniori. Základné ciele združenia sú poskytovanie právneho poradenstva a právnej ochrany pacientom a  aktívna účasť na legislatívnom procese. Občianske združenie Právo pacientov presadzuje zachovanie aktívneho prístupu pacienta k svojej liečbe 4 základnými princípmi – získavanie nových informácií súvisiacich s liečbou, aktívny záujem o svoje ochorenie, pozitívne myslenie, pozitívne reagovanie na problémy, ktoré choroba prináša. Viac informácií nájdete na web stránke www.pravopacientov.sk.

 

V prípade potreby dodatočných informácií, kontaktujte prosím:

Viera Králiková, Webster, spol. s r.o. (mobil: 0917 925 729, e-mail: kralikova@webster.sk).Príspevky z Twitteru:

  • Načítavajú sa príspevky z Twitteru

Archív článkov: