Právo pacientov

Onkologickí pacienti

Optimizmus má pozitívny vplyv v boji
s rakovinou

Seniori

Záujem o zdravé starnutie je trvalým záujmom ľudstva a súčasťou aktivít každej modernej spoločnosti

Matka a dieťa

Zdravie dieťaťa je neoddeliteľne spojené so zdravím matky

17.11.2011 Európska medicínska agentúra (EMA) schválila tafamidis od spoločnosti Pfizer pre liečbu transtyretínovej familiálnej amyloidnej polyneuropatie u dospelých v štádiu 1. Liek by mal byť dostupný v štátoch EÚ v roku 2012.

Zdroj: http://www.firstwordpharma.com/node/927170Príspevky z Twitteru:

  • Načítavajú sa príspevky z Twitteru

Archív článkov: