Právo pacientov

Onkologickí pacienti

Optimizmus má pozitívny vplyv v boji
s rakovinou

Seniori

Záujem o zdravé starnutie je trvalým záujmom ľudstva a súčasťou aktivít každej modernej spoločnosti

Matka a dieťa

Zdravie dieťaťa je neoddeliteľne spojené so zdravím matky

Archív článkov: február 2013

Nedeľa 24. feb 2013

2% z daní

Milí priatelia, spolupracovníci, kolegovia (bývalí, terajší, či budúci) ...

blíži sa čas, kedy sa rozhodujete, ako správne použiť aspoň 2% z vašich daní. V tomto roku by sme Vás chceli aj my osloviť a láskavo poprosiť o skromný prejav sympatií...

PRÁVO PACIENTOV je občianske združenie, ktoré vzniklo ako poradenské združenie na pomoc pacientom vo využívaní ich práv v zdravotnom systéme SR.
Je registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-36595 od 9.12.2010

Každý z nás raz bude pacientom. Vyznať sa v spleti práv a povinností je nie vždy ľahké. K tomu slúži práve naše občianske združenie, aby sme bezplatne pomáhali pacientom a ich rodinným príslušníkom preklenúť neľahké obdobie choroby a byrokratických obštrukcií.

V súčasnosti PRÁVO PACIENTOV poskytuje poradenské služby pacientom a ich rodinným príslušníkom a to hlavne v komunikácii so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou, kde sa snažíme pomôcť vhodnými právnymi radami a pomocou ako aj v komunikácii s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Celý článok »Príspevky z Twitteru:

  • Načítavajú sa príspevky z Twitteru

Archív článkov: