Právo pacientov

Onkologickí pacienti

Optimizmus má pozitívny vplyv v boji
s rakovinou

Seniori

Záujem o zdravé starnutie je trvalým záujmom ľudstva a súčasťou aktivít každej modernej spoločnosti

Matka a dieťa

Zdravie dieťaťa je neoddeliteľne spojené so zdravím matky

Kto sme?

 

PRÁVO PACIENTOV je občianske združenie, ktoré vzniklo ako poradenské združenie na pomoc pacientom vo využívaní ich práv v zdravotnom systéme SR. 

Právo Pacientov, občianske združenie

registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-36595 dňa 9.12.2010

IČO: 42184339

Predseda: Adriana Mesárošová

Podpredseda: Mário RadačovskýPríspevky z Twitteru:

  • Načítavajú sa príspevky z Twitteru